fetch
Czech Free Presbyterian Mission | SermonAudio
Radio Streams
SA Radio
24/7 Radio Stream
VCY America
24/7 Radio Stream

CODE #

My Favorite Things
Home
NewsroomALL
Events | Notices | Blogs
Newest Audio | Video | Clips
Broadcasters
Church Finder
Webcast LIVE NOW!
Sermons by Bible
Sermons by Category
Sermons by Topic
Sermons by Speaker
Sermons by Language
Sermons by Date
Staff Picks
CommentsALL -20 sec
Top Sermons
Online Bible
Hymnal
Daily Reading
Our Services
Broadcaster Dashboard
Members Only

Czech Free Presbyterian Mission
Rev. Miloš Šolc  |  Liberec, Czech Republic
Contact Info | Edit
•  Email  |  Web
www.zasadovacirkev.org
PHONE
011 420 485 100 584
ADDRESS
Masarykova 454/22
​460 01 Liberec I-Staré Město

Bohoslužby: Neděle, vždy od 17h
MAILING
Rev. M. Šolc
Pelíkovice 19
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Czech Republic
Podcast + Codes
SERMONS EMBED | Info
Mobile Apps | Info
•  ROKU TV
•  Apple TV
•  Chromecast
Enjoy sermons from this broadcaster
on a variety of mobile devices.
MyChurch: cz | Set
MyChurch Code#: 35696
“Great danger.”
Florin Motiu from Oradea, Romania
The foolishness of depending on our ways and our wisdom, instead of accepting God's ways. There is salvation for the sinner, but...
Rev. Ivan Foster | 2 Kings 5:11
· Page 1 ·  Found: 7 total user comment(s)

Sermon1/24/13 9:45 AM
Neziach  Find all comments by Neziach
• Add new comment
1
comment
“ Doporučuji! ”
Velmi vzácné studium! Kniha Pláč je aktuální knihou pro dnešní dobu. Odhaluje nám pravou potřebu této generace. Zacpěte si uši před falešnými "vizionáři probuzení" a nakloňte ucho k hlasu sv. proroka Jeremiáše..."čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, ...by přišli časové rozvlažení od tváři Páně" (Sk 3:19)

Sermon1/19/13 9:34 AM
Posluchač 01  Find all comments by Posluchač 01
• Add new comment
1
comment
“ Chvála patří Hospodinu ”
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, který nám poslal takového proroka! Kéž je nám Pán milostivý, i naší vlasti milé a odpustí nám viny naše, kterými jsme se prohřešili proti Němu. Dejž nám uniknouti Pane náš od všech soudů, kteréž mají stihnouti lid tvůj za jeho nespočetné hříchy. Dejž nám poslouchati služebníků tvých, kteří nám zvěstují tvé slovo. Obrať nás Pane náš a obráceni budeme...

Sermon7/10/12 7:27 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
Sermon:
Oddělení (Separation)
Rev. Ivan Foster
1
comment
“ Great work of God. ”
God separates for Himself a people in choosing them, calling them efficaciously, sanvtifying them, making them to be more like Jesus, separating them from error, and, one day, glorifying them.

Sermon7/3/12 8:19 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Great encouragement. ”
Oh, blessed encouragement! We must be faithful to God even if we are alone: He will be with us! A timely message for me! Thank you for giving the English titles as well.

Sermon6/26/12 6:57 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Details. ”
I listened to the testimony of this preacher several times, in different messages, but this time what caught my attention was the stress put on God's intervening in the details of the life of the man whom He wants to save.

Sermon6/21/12 7:27 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Great danger. ”
The foolishness of depending on our ways and our wisdom, instead of accepting God's ways. There is salvation for the sinner, but only God's way!

Sermon6/20/12 8:29 AM
Florin Motiu from Oradea, Romania  Contact via emailFind all comments by Florin Motiu
• Add new comment
1
comment
“ Great perspective. ”
A message about the radical importance of the return of Christ for the Christian. We should live our lives in the light of this reality.
Pastor Joe McKnight
The Wayfaring Man

Isaiah 35:8
Sunday Service
Mission Bible Church
Play! | MP4 | RSS


Tech Talk Zoom // Episode 06

Dr. James M. Phillips
#11 Presidents of America..

The Presidents & America
Discover The Word With Dr...
Video!Play! | MP4

Sponsor:
5 Benefits of Theological Study

God gave the depths of his Word for all bel­iev­ers! Let's go deep!
https://veritasschool.life

Sponsor:
More Stimulus Relief for Churches

Join a free web­inar with Thom Rainer and Chaney & Ass­oc­iates to learn more.
https://churchanswers.com/w..

Sponsor:
Leading a Post-COVID Church

Free eBook by Thom Rainer - A Past­or's Guide to Min­istry Chall­enges & Opp­ort­un­it­ies
https://churchanswers.com/l..

Sponsor: Leading a Post-COVID Church
https://churchanswers.com/l..

SPONSOR
SA UPDATES NEWSLETTER Sign up for a weekly dose of personal thoughts along with interesting content updates. Sign Up
FOLLOW US


Gospel of John
Cities | Local | Personal

MOBILE
iPhone + iPad
ChurchOne App
Watch
Android
ChurchOne App
Fire Tablet
Wear
Chromecast TV
Apple TV
Android TV
ROKU TV
Amazon Fire TV
Amazon Echo
Kindle Reader


HELP
Knowledgebase
Broadcasters
Listeners
Q&A
Uploading Sermons
Uploading Videos
Webcasting
2-MINUTE TIPS

NEWS
Weekly Newsletter
Unsubscribe
Staff Picks | RSS
SA Newsroom
SERVICES
Dashboard | Info
Cross Publish
Audio | Video | Stats
Sermon Player | Video
Church Finder | Info
Mobile & Apps
Webcast | Multicast
Solo Sites New!
Internationalization
Listen Line
Events | Notices
Transcription
Billboards | Biz Cards
Favorites | QR Codes
Online Donations
24x7 Radio Stream
INTEGRATION
Embed Codes
Twitter
Facebook
Logos | e-Sword | BLB
JSON API

BATCH
Upload via RSS
Upload via FTP
Upload via Dropbox

SUPPORT
Advertising | Local Ads
Support Us
Stories
ABOUT US
The largest and most trusted library of audio sermons from conservative churches and ministries worldwide.

Our Services | Articles of Faith
Broadcast With Us
Earn SA COINS!
Privacy Policy

TECH TALK
Tech Talk Zoom // Episode 06
Copyright © 2021 SermonAudio.